O nás

Charakteristika MŠ

Mateřská škola Dřínov je vesnická školka se dvěma třídami – veverky a datlové, samostatnou ložnicí, kuchyní a velkou zahradou. Škola má kapacitu 32 dětí, tedy maximálně 16 dětí na třídu a umožňuje individuální přístup ke každému dítěti. Nachází se v klidném prostředí na okraji obce. Obě třídy jsou velké, prostorné a dostatečně prosvětlené. Třídy jsou moderně vybavené.  Zahrada školy poskytuje dětem sportovní vyžití, přispívá k rozvoji pohybových dovedností dětí.

Snažíme se o vytvoření příjemné rodinné atmosféry mezi všemi zaměstnanci a dětmi. Společnými silami chceme docílit, aby děti chodily do školky s radostí a nedočkavostí, co se dnes nového naučí a rodičům dát jistotu, že je o jejich děti kvalitně a s láskou postaráno.

Každý měsíc pořádáme mimoškolní aktivitu s rodiči a projektový den v rámci dopoledního programu.

Za nejvíce důležité považujeme to, aby se děti cítily ve školce vítané, respektované, spokojené, v bezpečí. S laskavým a důsledným přístupem ve spolupráci s rodiči a ostatními institucemi rozvíjíme všestranný harmonický rozvoj dětí. Důraz klademe na přípravu předškolních dětí na vstup do ZŠ a na správné držení těla , rodičům nabízíme individuální konzultace s hodnocením jejich dětí po celou dobu docházky.

Vize MŠ

S pomocí dotací chceme dovybavit školní zahradu o venkovní učebnu a zprovoznit stávající studnu na zahradě a umožnit tak nové spektrum aktivit pro předškolní děti. Zkvalitnit VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES :

 • ZAPOJENÍM PEDAGOGŮ DO ORGANIZOVANÝCH PROJEKTŮ
 • SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ MEZI ŠKOLAMI
 • APLIKACE ZÍSKANÝCH ZKUŠENOSTÍ V PRAXI
 • ZKVALITNĚNÍ OSOBNÍHO ROZVOJE PEDAGOGŮ
 • VYUŽITÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE V PRAXI
 • ZAJIŠTĚNÍ ODBORNĚ KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ
 • VYBUDOVÁNÍ LETNÍ UČEBNY -pergola
 • OBMĚNA ČÁSTI ŠKOLNÍ ZAHRADY PŘÍRODNÍMI PRVKY – studna
 • V RÁMCI TŘÍDNÍCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÍ NA ENVIRONMENTÁLNÍ, POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ, ROZVOJ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ, VYUŽITÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE
 • SPOLUPRÁCE S RODIČI
 • SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
 • KVALITNÍ KOMUNIKACE MEZI VŠEMI ÚČASTNÍKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU.