Kriteria pro přijímání dětí do MŠ

Kritéria Mateřské školy Dřínov, Okres Kladno, Dřínov 1, Zlonice

k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

 

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, která jsou v souladu s § 34, § 34a, §34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí pro přijetí k předškolnímu vzdělávání je místo trvalého pobytu uchazeče, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu MŠ, a to v době podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Dřínov okres Kladno, Dřínov 1, Zlonice. Dalším posuzovaným kritériem je věk dítěte.

Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií.

Děti mohou být k předškolnímu vzdělávání přijaty i v průběhu školního roku.

 

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodě MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2023 pěti let věku k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodě MŠ, které před začátkem školního roku (do 31.8.2023) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše         povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení.

Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodě MŠ, které do 31.12.2023 dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení.

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO příslušný školský obvod MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následující po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2023 pěti let věku k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení.

Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO příslušný školský obvod MŠ, které před začátkem školního roku (do 31.8.2023) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladšího a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení.

 

Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO příslušný školský obvod MŠ, které před začátkem školního roku (do 31.8.2023) dosáhne             nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladšího a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení.